Podvojné účtovníctvo

Bohatá funkcionalita pre komfortné účtovníctvo napríklad pre pre s.r.o. podporujúce plnohodnotnú spoluprácu majiteľa a účtovníčky.

Čo nájdete v Keepi v podvojnom účtovníctve

Okrem účtovných funkcionalít ponúka Keepi aj manažérske informácie dostupné bez ohľadu na miesto a čas. Samozrejmosťou je prihlasovanie cez Facebook, diskusné fóra a multijazyčnosť. V Keepi nie je limit na počet účtovných položiek i faktúr a počet používateľov nijako neobmedzujeme.

Bohatá funkcionalita pre komfortnú prácu

Voľba podvojného účtovníctva v Keepi poskytuje účtovníctvo pre s.r.o. podporujúce plnohodnotnú spoluprácu majiteľa a účtovníčky

Vyšlé a došlé faktúry
Evidencia DPH
Učtovný denník
Pokladňa
Sklady
Banka
Manažérske informácie
Uzávierky
Odberateľské objednávky

Možno neuveríte, kým nevyskúšate

S Keepi získava používateľ mnoho výhod, ktoré vychádzajú z moderného technického riešenia, odbornosti autorov a jednoduchosti používania.

Bezpečnosť dát aj pripojenia
Garancia aktuálnej legislatívy
Dostupnosť odkiaľkoľvek 24/7/365
Jednoduchosť v používaní, zložitosť na nás
Demo okamžite

Čo všetko viete urobiť v Keepi v podvojnom účtovníctve úplne zadarmo?

Zoznam bezplatnej funkcionality je naozaj dlhý a obsahuje:

Nastavenie podvojného účtovníctva, Práca s viacerými obdobiami, Počiatočné stavy, Evidencia stavu zásob, Pohyby na skladoch, Tlač skladovej karty, Vystavenie faktúry v domácej mene, Vystavenie zálohovej faktúry v domácej mene, Vystavenie dobropisu v domácej mene, Vystavenie ťarchopisu v domácej mene, Účtovanie vyšlých faktúr v domácej mene, Prehľady faktúr, Služby v evidencii vyšlých faktúr, Tlač cez Zelenú poštu, Evidencia došlej faktúry v domácej mene, Zaevidovanie došlej zálohovej faktúry v domácej mene, Zaevidovanie dobropisu v domácej mene, Zaevidovanie ťarchopisu v domácej mene, Účtovanie došlých faktúr v domácej mene, Vyúčtovanie zálohovej faktúry, Služby v evidencii došlých faktúr, Pokladničné doklady v domácej mene, Tlač pokladničných dokladov, Hromadná tlač pokladničných dokladov, Tlač knihy pokladne, Evidencia bankových dokladov, Evidencia úhrad faktúr, Evidencia DPH - výpočet riadneho DP, Súhrnný výkaz, Kontrolný výkaz - základ, Výpočet riadneho Kontrolného výkazu a tlač riadkov, Saldokonto, Súvisiace doklady, Účtovný denník, Interné účtovné doklady, Tlač účtovného denníka, Tlač otvorenie HK, Tlač uzatvorenie HK, Tlač dokladov vo formáte PDF, Výkaz ziskov a strát, Súvaha - tlač riadkov, Uzavretie obdobia, Jazyková mutácia, Prednastavenie systému, Profil firmy, Správa používateľov, Správa číselníkov, Posledné doklady, Neobmedzený počet dokladov, Práca s viacerými firmami

Detailné ceny a možnosti platených služieb v Keepi nájdete v sekcii CENNÍK.

Ďalšie informácie

Keepi ponúka širokú paletu nástrojov na vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vrátane pokladne, fakturácie či skladu. V rámci základnej funkcionality BEZ POPLATKOV.

Keepi

Online účtovníctvo a fakturácia

Úvodné obrazovky Podvojného účtovníctva v Keepi (bez DPH a s DPH)