Daňová evidencia

Legislatívne jednoduché účtovníctvo pre tých, ktorí si chcú minimalizovať legislatívne povinnosti

Čo nájdete v Keepi v Daňovej evidencii

Okrem účtovných funkcionalít ponúka Keepi aj manažérske informácie dostupné bez ohľadu na miesto a čas. Samozrejmosťou je prihlasovanie cez Facebook, diskusné fóra a multijazyčnosť. V Keepi nie je limit na počet účtovných položiek i faktúr a počet používateľov nijako neobmedzujeme.

Všetko dôležité pre komfortnú prácu

Voľba podvojného účtovníctva v Keepi ti poskytne legislatívne jednoduché účtovníctvo pre všetkých tých, ktorí si chcú minimalizovať legislatívne povinnosti

Vyšlé a došlé faktúry
Evidencia DPH
Daňová evidencia
Sklady
Manažérske informácie
Uzávierky
Odberateľské objednávky

Možno neuveríte, kým nevyskúšate

S Keepi získava používateľ mnoho výhod, ktoré vychádzajú z moderného technického riešenia, odbornosti autorov a jednoduchosti používania.

Bezpečnosť dát aj pripojenia
Garancia aktuálnej legislatívy
Dostupnosť odkiaľkoľvek 24/7/365
Jednoduchosť v používaní, zložitosť na nás
Demo okamžite

Čo všetko viete urobiť v Keepi v Daňovej evidencii úplne zadarmo?

Zoznam bezplatnej funkcionality je naozaj dlhý a obsahuje:

Práca s viacerými obdobiami, Nahrávanie počiatočných stavov, Evidencia stavu zásob, Pohyby na skladoch, Tlač skladovej karty, Vystavenie faktúry v domácej mene, Vystavenie zálohovej faktúry v domácej mene, Vystavenie dobropisu v domácej mene, Vystavenie ťarchopisu v domácej mene, Prehľady faktúr, Úhrady vyšlých faktúr, Služby v evidencii vyšlých faktúr, Tlač cez Zelenú poštu, Evidencia došlej faktúry v domácej mene, Zaevidovanie došlej zálohovej faktúry v domácej mene, Zaevidovanie dobropisu v domácej mene, Zaevidovanie ťarchopisu v domácej mene, Úhrady došlých faktúr, Služby v evidencii došlých faktúr, Kniha záväzkov, Kniha pohľadávok, Saldokonto, Súvisiace doklady, Evidencia DPH - výpočet riadneho DP, Súhrnný výkaz, Kontrolný výkaz – základ, Výpočet riadneho Kontrolného výkazu a tlač riadkov, Doklady daňovej evidencie, Daňová evidencia, Tlač daňovej evidencie, Tlač daňovej evidencie podľa druhov príjmov/výdavkov, Tlač dokladov vo formáte PDF, Jazyková mutácia, Prednastavenie systému, Profil firmy, Správa používateľov, Správa číselníkov, Posledné doklady, Neobmedzený počet dokladov, Práca s viacerými firmami, Doplnkové služby - Uzavretie obdobia

Detailné ceny a možnosti platených služieb v Keepi nájdete v sekcii CENNÍK.

Ďalšie informácie

Keepi ponúka širokú paletu nástrojov na vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vrátane pokladne, fakturácie či skladu. V rámci základnej funkcionality BEZ POPLATKOV.

Keepi

Online účtovníctvo a fakturácia

Úvodné obrazovky Daňovej evidencie v Keepi (bez DPH a s DPH)