Jednoduché účtovníctvo

Všetko čo potrebuje živnostník a jeho účtovníčka. Od faktúr až po daňové priznanie

Čo nájdete v Keepi v jednoduchom účtovníctve

Okrem účtovných funkcionalít ponúka Keepi aj manažérske informácie dostupné bez ohľadu na miesto a čas. Samozrejmosťou je prihlasovanie cez Facebook, diskusné fóra a multijazyčnosť. V Keepi nie je limit na počet účtovných položiek i faktúr a počet používateľov nijako neobmedzujeme.

Bohatá funkcionalita pre komfortnú prácu

Voľba jednoduchého účtovníctva v Keepi ti poskytne nástroj, ktorý obsahuje všetko čo potrebuje živnostník a jeho účtovníčka. Od faktúr až po daňové priznanie.

Vyšlé a došlé faktúry
Evidencia DPH
Peňažný denník
Pokladňa
Sklady
Banka
Manažérske informácie
Uzávierky
Odberateľské objednávky

Možno neuveríte, kým nevyskúšate

S Keepi získava používateľ mnoho výhod, ktoré vychádzajú z moderného technického riešenia, odbornosti autorov a jednoduchosti používania.

Bezpečnosť dát aj pripojenia
Garancia aktuálnej legislatívy
Dostupnosť odkiaľkoľvek 24/7/365
Jednoduchosť v používaní, zložitosť na nás
Demo okamžite

Čo všetko viete urobiť v Keepi v jednoduchom účtovníctve úplne zadarmo?

Zoznam bezplatnej funkcionality je naozaj dlhý a obsahuje:

Práca s viacerými obdobiami, Nahrávanie počiatočných stavov, Evidencia stavu zásob, Pohyby na skladoch, Tlač skladovej karty, Vystavenie faktúry v domácej mene, Vystavenie zálohovej faktúry v domácej mene, Vyúčtovanie zálohovej faktúry, Vystavenie dobropisu v domácej mene, Vystavenie ťarchopisu v domácej mene, Prehľady faktúr, Úhrady vyšlých faktúr, Služby v evidencii vyšlých faktúr, Tlač cez Zelenú poštu, Evidencia platieb v pokladni, Evidencia platieb v banke, Evidencia došlej faktúry v domácej mene, Zaevidovanie došlej zálohovej faktúry v domácej mene, Vyúčtovanie došlej zálohovej faktúry, Zaevidovanie dobropisu v domácej mene, Zaevidovanie ťarchopisu v domácej mene, Úhrady došlých faktúr, Služby v evidencii došlých faktúr, Pokladničné doklady v domácej mene, Tlač pokladničných dokladov, Hromadná tlač pokladničných dokladov, Tlač knihy pokladne, Inventúra pokladne, Evidencia bankových dokladov, Tlač knihy účet v banke, Evidencia DPH - výpočet riadneho DP, Súhrnný výkaz, Kontrolný výkaz - základ, Výpočet riadneho Kontrolného výkazu a tlač riadkov, Súvisiace doklady, Interné doklady Peňažného denníka, Peňažný denník, Tlač Peňažného denníka, Tlač peňažného denníka podľa druhov príjmov/výdavkov, Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Výkaz o majetku a záväzkoch - tlač riadkov, Uzavretie obdobia, Zisk, Saldokonto, Kniha záväzkov, Kniha pohľadávok, Tlač dokladov vo formáte PDF, Jazyková mutácia, Prednastavenie systému, Profil firmy, Správa používateľov, Správa číselníkov, Posledné doklady, Neobmedzený počet dokladov, Práca s viacerými firmami


Detailné ceny a možnosti platených služieb v Keepi nájdete v sekcii CENNÍK.

Ďalšie informácie

Keepi ponúka širokú paletu nástrojov na vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vrátane pokladne, fakturácie či skladu. V rámci základnej funkcionality BEZ POPLATKOV.

Keepi

Online účtovníctvo a fakturácia

Úvodné obrazovky Jednoduchého účtovníctva v Keepi (bez DPH a s DPH)