Všetky základné funkcie pre účtovanie a fakturáciu
Navždy bezplatne!

Komfortné balíčky služieb

V prípade, že sa tvoje podnikanie už úspešne rozbehlo a tvoje nároky na komfort vedenia účtovníctva neustále rastú, môžeš si vybrať nad rámec bezplatných služieb aj z nasledujúcich zvýhodnených balíkov služieb.

 

Smart Pack

Fakturácia Plus

 

Balík služieb zvyšujúcich komfort 
pri vystavovaní faktúr

_ _ _

kópia faktúry
logo na faktúre
pečiatka na faktúre
_ _ _

6,00 €

mesačne

alebo

60,- € / rok*

 

Kúpiť v Keepi

 

 

Smart Pack

DPH Plus

 

Balík služieb zvyšujúcich komfort 
pri výpočte DPH

_ _ _

kontrolný výkaz
daňové priznanie k DPH
výstupy v .xml
_ _ _

6,00 €

mesačne

alebo

60,- € / rok*

 

Kúpiť v Keepi

 

 

Premium

Pack 

 

Balík služieb obsahujúci všetky prémiové funkcie

_ _ _

pre 1 firmu
bez obmedzenia počtu dokladov
bez limitu počtu používateľov
_ _ _

15,00 €

mesačne

alebo

150,- € / rok*

 

Kúpiť v Keepi

 

 

Multicompany

Pack 

 

Balík služieb obsahujúci všetky prémiové funkcie

_ _ _

pre 3 firmy
bez obmedzenia počtu dokladov
bez limitu počtu používateľov
_ _ _

24,00 €

mesačne

alebo

240,- € / rok*

 

Kúpiť v Keepi

 

* pri ročnom predplatnom 2 mesiace neplatíte! Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.
Všetky uvedené ceny platia od 1.2.2022 bez obmedzenia počtu účtovných operácií, dokladov a používateľov.

Ďalšie informácie

Keepi ponúka širokú paletu nástrojov na vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vrátane pokladne, fakturácie či skladu. V rámci základnej funkcionality BEZ POPLATKOV.

Keepi

Online účtovníctvo a fakturácia

Zoznam funkcionality obsiahnutej v jednotlivých balíčkoch služieb


Balík služieb zvyšujúcich komfort pri vystavovaní faktúr obsahuje tieto spoplatnené služby:

- Kópia faktúry
- Odosielanie faktúry mailom
- Logo a pečiatka
- Používateľské druhy faktúr

+ Bezplatné funkcie podľa zvoleného typu účtovníctva

Detailný zoznam bezplatnej i dostupnej platenej funkcionality je uvedený v cenníku konkrétneho typu účtovníctva Keepi

Balík služieb zvyšujúcich komfort pri výpočte DPH obsahuje tieto spoplatnené služby:

- Daňové priznanie k DPH vo formáte PDF a XML
- Kontrolný výkaz k DPH vo formáte XML
- Súhrnný výkaz vo formáte PDF a XML
- Rizikoví platitelia DPH - doplnenie kontroly

+ Bezplatné funkcie podľa zvoleného typu účtovníctva

Detailný zoznam bezplatnej i dostupnej platenej funkcionality je uvedený v cenníku konkrétneho typu účtovníctva Keepi

Balík obsahuje:
- Všetky spoplatnené služby využiteľné pre 1 firmu
+ Bezplatné funkcie podľa zvoleného typu účtovníctva

Detailný zoznam funkcionality je uvedený v cenníku konkrétneho typu účtovníctva Keepi

Balík obsahuje:
- Všetky spoplatnené služby využiteľné pre 3 firmy
+ Bezplatné funkcie podľa zvoleného typu účtovníctva

Detailný zoznam funkcionality je uvedený v cenníku konkrétneho typu účtovníctva Keepi

Informáciu o rozsahu bezplatných služieb nájdete detailne pri konkrétnom type účtovníctva.
Pre Jednoduché účtovníctvo viac informácií nájdete tu:
Pre Podvojné účtovníctvo viac informácií nájdete tu:
Pre Daňovú evidenciu viac informácií nájdete tu: