Posledné doklady

Posledné doklady Evidencia posledných dokladov prináša rýchly pohľad na posledné editované vystavené doklady. Zoznam posledných upravovaných dokladov ponúka widget Posledné doklady. Prehľad dokladov program vyberá na základe dátumu modifikácie. V zozname je zobrazené číslo dokladu a názov zdrojovej evidencie. Používateľ má možnosť prechodu do evidencie jednoduchým kliknutím… čítať ďalej

Tlač dokladov

Tlač dokladov vo formáte PDF Vystavené a zaevidované doklady program umôžňuje vytlačiť a tiež uložiť vo formáte PDF.  Použitím funkcie tlače program zobrazí náhľad dokladu vybraného pre tlač, kde je potrebné v základnej  lište vybrať typ súboru pre export do tlače Acrobat (PDF) file. Následne potvrdiť… čítať ďalej

Evidencia bankových dokladov

Evidencia bankových dokladov Evidencia bankových dokladov zahŕňa evidovanie pohybov na bankových účtoch, t.j. príjem a výdaj na všetkých bankových účtoch v domácej mene. Zaevidovanie pohybu na bankovom účte ponúka widget Banka. Službou Nový príjem, resp. Nový výdaj program zobrazí formulár s detailom bankového dokladu. Formulár má niekoľko… čítať ďalej

Pokladničné doklady

 Pokladničné doklady v domácej mene Evidencia pokladničných dokladov zahŕňa vystavovanie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov v domácej mene v jednej alebo vo viacerých pokladniach. Zaevidovanie pokladničného dokladu ponúka widget Pokladňa. Službou Nový príjem, resp. Nový výdaj program zobrazí formulár s detailom  pokladničného dokladu. Formulár má niekoľko častí,… čítať ďalej

Prehľady faktúr

Prehľady faktúr Zistenie informácií o uhradených faktúrach, neuhradených faktúrach pred aj po splatnosti a tiež o uhradených zálohových faktúrach, ku ktorým ešte nemáte vystavenú faktúru ponúka widget Faktúra, kde pod službou Zoznam získate Prehľad faktúr. Požadovaný prehľad faktúr ponúka filter v stĺpci Uhradené v zozname faktúr… čítať ďalej

Vystavenie zálohovej faktúry

Vystavenie zálohovej faktúry v domácej mene Možnosť vystaviť zálohovú faktúru v domácej mene ponúka widget Faktúra. Potvrdením služby Nová faktúra program zobrazí formulár s detailom faktúry. Polia označené hviezdičkou, napr. Typ *, sú povinné polia, t.j. musia byť vyplnené. V procese vystavenia zálohovej faktúry sú použité tieto číselníky: Druhy… čítať ďalej