Storno faktúry

Storno faktúry V evidencii došlých aj vyšlých faktúr je možné v prípade potreby využiť službu Storno faktúry. Faktúru je možné vystornovať ak: nie je uhradená nie je na ňu naviazaná položka v sklade ( službou Preberanie položiek do skladového pohybu a opačne) nemá súvisiace doklady – napr. vyúčtovanú zálohovú… čítať ďalej

Prístupové práva

Prístupové práva – role V Nastaveniach v časti Spoločnosť – Spravovať používateľov pribudla možnosť priradiť prístupové práva- role jednotlivým používateľom. Postup vytvorenia práv/rolí: Do zoznamu správy používateľov vytvoriť nového používateľa Použiť službu Role a funkciou Pridaj zadefinovať Názov role a priradiť práva – na pravej strane je zoznam nepridelených… čítať ďalej

Nie, nezbavíme sa ho. Prečo by sme to aj robili…

Keď sa spomenie cloud, mnohým sa zježia vlasy. Naozaj, tento pojem na nás obrazne povedané vylieza z každej škatule a niet divu, že si už voči nemu časť publika mohla vytvoriť aj určitú averziu. Chceš mail? Choď do cloudu. Dátové úložisko? Predsa v cloude. A čo riadenie obchodu? Nebuď… čítať ďalej

Tágy (štítky)

V zozname faktúr (došlých aj vyšlých) majú používatelia možnosť pridať si tágy (štítky) ako doplnkovú informáciu, napr. o stave uhradenosti faktúry skôr ako sa zaúčtuje skutočná úhrada. Vytvorenie tágu je možné vykonať: Priamo v zozname faktúr – kliknutím do posledného stĺpca v zozname faktúr a potvrdením Nový (biele „plus“) V časti… čítať ďalej