Daňové priznanie k DzP

Daňové priznanie k dani z príjmov Pre všetky typy účtovníctva je v keepi zapracovaný aj výpočet daňového priznania k dani z príjmov ako súčasti ročnej závierky. Spôsob výpočtu: Potvrdením služby Nový výpočet ku konkrétnemu obdobiu (2014) sa zobrazí editovateľné tlačivo daňového priznania, do ktorého sa predplnia základné údaje z údajov účtovníctva (napr.… čítať ďalej

Daňové priznanie JÚ 2014 detailne

Spracujeme vaše daňové priznanie v jednoduchom účtovníctve za rok 2014 Postup pre využitie služby: 1. Stiahnite si objednávku a prílohu Objednávka na spracovanie daňového priznania za rok 2014 Príloha k objednávke – Zoznam dokladov za rok 2014 2. Objednávku a prílohu si uložte vo vašom… čítať ďalej

Novinky 01/2015 – Nové účtovné výkazy

Novinky 1/2015 – Nové účtovné výkazy Januárové novinky prinášajú okrem nového účtovného výkazu platného pre zostavenie účtovnej závierky za rok 2014 v jednoduchom a podvojnom účtovníctve aj zapracovaný prepočet ročného vysporiadania pomerného odpočítania DPH k 31.12.2014. Rozšírili sme funkcionalitu všetkých typov účtovníctva V podvojnom účtovníctve… čítať ďalej

Novinky 15/2014 – Mobilná aplikácia Keepi

Novinky 15/2014 – Mobilná aplikácia Keepi Záverečné novinky v tomto roku vám prinášajú okrem rôznych úprav a doplnení aj mobilnú aplikáciu Keepi a poslednú šancu získať vybrané platené služby úplne zadarmo. Nová je aj možnosť definovať si úvodné a záverečné texty vyšlej faktúry.   Rozšírili… čítať ďalej

Používateľské texty

Texty V časti Nastavenia – Číselníky pribudol nový číselník Texty. Používateľom slúži na zadefinovanie úvodných a záverečných textov vyšlej faktúry, ktoré sa zobrazujú v Doplňujúcich údajoch na faktúre. Číselník má samostatné nastavenie textov pre faktúry, zálohové faktúry, dobropisy a ťarchopisy. Text používateľ zapíše do príslušného poľa a použije tlačidlo Ulož.… čítať ďalej