Profil firmy

Profil firmy Základné údaje o spoločnosti je nutné vyplniť už pri registrácii spoločnosti. Podmienkou je zadať aspoň údaje označené hviezdičkou, napr. Mesto *nakoľko sa jedná o povinné polia. Ostatné firemné údaje je možné upraviť kedykoľvek a aktualizované údaje sa preberú do jednotlivých evidencií, napr. do vyšlej faktúry. V poli… čítať ďalej

Správa používateľov

Správa používateľov V jednej registrovanej spoločnosti môže pracovať viac používateľov. Administráciu používateľov zabezpečuje administrátor spoločnosti. V Správe používateľov má možnosť  Vytvárať nové účty.

Práca s viacerými firmami

Práca s viacerými firmami Každý registrovaný používateľ má možnosť spravovať viacero firiem. Po prihlásení do aplikácieje  potrebné vybrať si, s ktorou firmou chce používateľ pracovať, prípadne si registrovať ďalšiu. Pre všetky firmy môže mať jedno prístupové meno a heslo. Výber spoločnosti je možné vykonať kliknutím na… čítať ďalej

Neobmedzený počet dokladov

Neobmedzený počet dokladov Používateľ má možnosť pre každú registrovanú spoločnosť zaevidovať a viesť v aplikácii neobmedzený počet záznamov. Neobmedzený počet dokladov nie je a ani nebude spoplatnený.

Posledné doklady

Posledné doklady Evidencia posledných dokladov prináša rýchly pohľad na posledné editované vystavené doklady. Zoznam posledných upravovaných dokladov ponúka widget Posledné doklady. Prehľad dokladov program vyberá na základe dátumu modifikácie. V zozname je zobrazené číslo dokladu a názov zdrojovej evidencie. Používateľ má možnosť prechodu do evidencie jednoduchým kliknutím… čítať ďalej

Tlač dokladov

Tlač dokladov vo formáte PDF Vystavené a zaevidované doklady program umôžňuje vytlačiť a tiež uložiť vo formáte PDF.  Použitím funkcie tlače program zobrazí náhľad dokladu vybraného pre tlač, kde je potrebné v základnej  lište vybrať typ súboru pre export do tlače Acrobat (PDF) file. Následne potvrdiť… čítať ďalej