Prístupové práva

Prístupové práva – role V Nastaveniach v časti Spoločnosť – Spravovať používateľov pribudla možnosť priradiť prístupové práva- role jednotlivým používateľom. Postup vytvorenia práv/rolí: Do zoznamu správy používateľov vytvoriť nového používateľa Použiť službu Role a funkciou Pridaj zadefinovať Názov role a priradiť práva – na pravej strane je zoznam nepridelených… čítať ďalej

Nie, nezbavíme sa ho. Prečo by sme to aj robili…

Keď sa spomenie cloud, mnohým sa zježia vlasy. Naozaj, tento pojem na nás obrazne povedané vylieza z každej škatule a niet divu, že si už voči nemu časť publika mohla vytvoriť aj určitú averziu. Chceš mail? Choď do cloudu. Dátové úložisko? Predsa v cloude. A čo riadenie obchodu? Nebuď… čítať ďalej

Tágy (štítky)

V zozname faktúr (došlých aj vyšlých) majú používatelia možnosť pridať si tágy (štítky) ako doplnkovú informáciu, napr. o stave uhradenosti faktúry skôr ako sa zaúčtuje skutočná úhrada. Vytvorenie tágu je možné vykonať: Priamo v zozname faktúr – kliknutím do posledného stĺpca v zozname faktúr a potvrdením Nový (biele „plus“) V časti… čítať ďalej

Daňové priznanie k DzP

Daňové priznanie k dani z príjmov Pre všetky typy účtovníctva je v keepi zapracovaný aj výpočet daňového priznania k dani z príjmov ako súčasti ročnej závierky. Spôsob výpočtu: Potvrdením služby Nový výpočet ku konkrétnemu obdobiu (2014) sa zobrazí editovateľné tlačivo daňového priznania, do ktorého sa predplnia základné údaje z údajov účtovníctva (napr.… čítať ďalej